090 666 9891
GIC | Định Cư Châu Âu, Mỹ, Bồ Đào Nha

Danh sách

đầu tư tây ban nha

Đầu tư Tây Ban Nha định cư Châu Âu

Đầu tư Tây Ban Nha là chương trình cấp thẻ thường trú mang lại cho nhà đầu tư nước ngoài cơ hội đầu tư bất động sản. Nhận quốc tịch Châu Âu, tự do đi lại 26 quốc gia thuộc khối Schengen. Chương trình Golden Visa Tây Ban Nha – Spanish Golden Visa Program (SGVP) […]

Xem thêm