090 666 9891
GIC | Định Cư Châu Âu, Mỹ, Bồ Đào Nha

Danh sách

định cư hy lạp

Định cư Hy Lạp dễ dàng trong năm 2019

Định cư Hy Lạp nằm trong chương trình định cư Châu Âu Golden Visa. Nhưng với chính sách khác và chi phí thấp hơn nhiều là yếu tố làm nên sự khác biệt so với các chương trình di trú châu âu khác. Chương trình đầu tư thẻ thường trú Hy Lạp được ban hành […]

Xem thêm