090 666 9891
GIC | Định Cư Châu Âu, Mỹ, Bồ Đào Nha

Danh sách

Các bước lấy thẻ xanh Mỹ trong chương trình EB-5

Giai đoạn chuẩn bị tham gia chương trình EB-5 lấy thẻ xanh Mỹ Chương trình đầu tư EB-5 kêu gọi vốn đầu tư quốc tế, chương trình này giúp thúc đẩy kinh tế Mỹ và cũng giúp các nhà đầu tư nước ngoài và cả gia đình có cơ hội định cư Mỹ. Nhà đầu […]

Xem thêm